Profil Facebook

Ankieta dot. udziału w projekcie transgranicznym PL-BY- UK 2014-2020

 

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej 
programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje 
badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej. W ramach 
ewaluacji przeprowadzamy m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na 
których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl


Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 5 minut, a jej wyniki będą miały duży 
wpływ na wnioski badania, stąd uprzejma prośba o wzięcie udziału w 
badaniu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki wykorzystane zostaną 
wyłączenie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Ankietę można wypełniać do 13.02.2021 r.

W kategorii: Aktualności