Profil Facebook

INTENCJE MSZALNE (19 wrzesień – 25 wrzesień 2022)

INTENCJE MSZALNE (19 wrzesień 25 wrzesień 2022)

Poniedziałek 19 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

7:00

Annę Fiuk

18:00

Wiesława Jedlińskiego (r) zm. z rodz. Jedlińskich, Kołodziejaków, Sznerchów, Gendka, Kazimierę Majewską, Marka Kużawskiego, Michała Krasowskiego

Wtorek – 20 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

7:00

Annę Fiuk

7:30

Romana Nowakowskiego (7 dzień)

18:00

Czesławę, Wojciecha Gałązków, Reginę Romanowską, Bolesława, Jadwigę Romanowskich

18:00

Sławomira, Bogdana Zemło, Krystynę i Ireneusza Taciak

Środa 21 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

7:00

Mirosławę Dmowską

18:00

Władysława (1r) Kazimierę, Zygmunta, Apolonię, Wacława, Annę, Sławomira zm. z rodz. Kosiorków

18:00

Michała Krasowskiego

Czwartek – 22 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

7:00

Tadeusza, Helenę, Zdzisława, Bogusławę, dziadków obojga stron

18:00

Jadwigę Nowacką (1r) Andrzeja, Jana, Helenę, Stanisława, Jadwigę, zm. z rodz. Nowackich

18:00

Irenę (10r) zm. z rodz. Kulików i Gizińskich

Piątek 23 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

7:00

Tomasza Olejnika

18:00

Jadwigę Nowacką

18:00

Mariana i Krystynę, Emilię, Edmunda Śliwińskich i Malaków, Danutę i Marcina

Sobota – 24 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

7:00

Helenę i Wacława Talachów

18:00

Hannę Ksionek (5 m-sc)

18:00

Dz. bł. w 5 r. ślubu Patrycji i Pawła Wilińskich

Niedziela – 25 wrzesień

7:00

Piusa Dąbrowskiego (greg)

9:30

Stanisławę, Henryka, Halinę Talachę, dziadków obojga stron

11:00

Zenobię (5r) Czesława, Wiesława, Daniela Skup

11:30

Mariana Rogowiec

16:00

Pawła Sawickiego (3r)

 

W kategorii: Aktualności