Profil Facebook

Intencje mszalne

Poniedziałek 4 czerwca 2018 r.
7.oo + Piotra Krupy
7.oo + Adama Cichockiego
7.oo Poza parafią ks. Marek/ + Halinę Mudant – greg.
17.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.

Wtorek 5 czerwca 2018 r.
7.oo + Tadeusza Antoniaka, Stanisława, Mariannę, Stefanię i Hipolita
7.oo Poza parafią ks. Marek/ + Halinę Mudant – greg.
17.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.
17.oo + Jana Dmowskiego (7dz)

Środa 6 czerwca 2018 r.
7.oo + Reginę (r), Jerzego, Stanisława Dobrowolskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
7.oo + Jana Paczuskiego (1r)
7.oo Poza parafią ks. Marek/ + Halinę Mudant – greg.
17.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.
17.oo Poza parafią/ + Jana Dmowskiego – of. koledzy i koleżanki z pracy

Czwartek 7 czerwca 2018 r.
7.oo + Stanisława (15r), z r. Gąsiorków, Parysów, Modzelewskich i Dybowskich
7.oo + Czesława (2r), Lucynę Dmowskich, dziadków obojga stron Dmowskich i Sikorskich
7.oo Poza parafią ks. Marek/ + Halinę Mudant – greg.
17.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.
17.oo O Boże bł. i wszelkie łaski dla Danuty i Waldemara Skup w 45 r. ślubu

Piątek 8 czerwca 2018 r.
7.oo O Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski dla Anny Bieleckiej w 50 r. urodzin
7.oo Of. Zygmunt Soszyński
7.oo Poza parafią ks. Marek/ + Halinę Mudant – greg.
17.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.
17.oo + Stanisława Kamińskiego (30dz)
17.oo Poza parafią/ + Henrykę Kuc (7dz) – of. r. Korgol

Sobota 9 czerwca 2018 r.
7.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.
7.oo + Jadwigę (r), Stefana, Czesława, Annę Wilińskich, Józefę i Mariannę Wołochów
7.oo Poza parafią ks. Marek/ + Halinę Mudant – greg.
17.oo W intencji nowożeńców: Monika Kunowska – Kamil Nurzyński

10 niedziela zwykła 10 czerwca 2018 r.
7.oo + Daniela Kosieradzkiego
7.oo + Wiesława Sopińskiego (30dz)
9.3o + Andrzeja Sikorskiego (1r), Szczepana (8r), rodziców: Zofię i Józefa
9.3o O Boże bł. i wszelkie łaski dla Rafała w 18 r. urodzin
11.oo Budziszyn/ + Adelę i Szczepana Soszyńskich
11.3o W intencji Parafian + Halinę Mudant – greg.
16.oo + Zbigniewa Ksionka – greg.

W kategorii: Intencje mszalne