Profil Facebook

INTENCJE MSZALNE( 8  –  14    KWIETNIA   2024  ) Misje

INTENCJE MSZALNE

( 8  –  14    KWIETNIA   2024  )

 

Poniedziałek – 8 kwietnia

                                          M I S J E      E W A N G E L I Z A C Y J N E
temat:     CHRZEST  –  odnowienie przyrzeczeń,  odwrócenie się od zła
10:00 †  Helenę, Aleksandra, Czesława, Antoninę, zm. z r. Kamińskich i Pieńkowskich
†  Marcina (6 r) i zm. z rodz. Dmowskich
18:00 †  Jadwigę Wilińską i zm. z rodz. Wilińskich i Fiuków
†  Alinę Rytel (30 dz)
†  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)

Wtorek – 9 kwietnia

temat:     POKUTA  i  NAWRÓCENIE  –  nabożeństwo pokutne i spowiedź święta
(7:00)* †  Eugenię Dębską (30 dz) †  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)
10:00 nabożeństwo pokutne i spowiedź święta
18:00 nabożeństwo pokutne i spowiedź święta
19:30      DROGA  KRZYŻOWA   ulicami

 

Środa – 10 kwietnia

temat:     SŁOWO  BOŻE  –  EUCHARYSTIA  –  KOŚCIÓŁ
10:00 †  Tadeusza (r), Dariusza, Halinę Żurawickich, Mariana Kondraciuka
    Dz-bł. w int. Leszka Dmowskiego w  58  rocznicę Chrztu Św.i włączenia do Wspólnoty Ludu Bożego
18:00 †  Janusza Mućko
†  Stanisława (r), Jadwigę, Adama, Krystynę, Katarzynę, zm. z rodz. Pachników
†  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)

 

Czwartek – 11 kwietnia

temat:     ODNOWIENIE  ŚLUBÓW  MAŁŻEŃSKICH
10:00 †  Kamila Skupa of. rodz. Szkup
†  Kamila Skupa of. B. Barczak  i  Koło Różańcowe
18:00 †  Eugenię Dębską
†  Grażynę Podniesińską
†  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)

 

Piątek – 12 kwietnia

temat:     KRZYŻ  I  CIERPIENIE  –  troska o chorych  –  modlitwa za zmarłych
10:00 †  Stanisławę Nicewicz
†  Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
18:00 †  Marka Ławeckiego (5 r)
†  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)
19:30     PROCESJA  RÓŻAŃCOWA  NA  CMENTARZ

 

Sobota – 13 kwietnia

temat:     MB  KODEŃSKA  –  Nasza  Matka  i  Królowa
Bł. MĘCZENNICY  PODLASCY  –  Nasi  Patronowie
(7:00)*      W int. Bogu Wiadomej
†  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)
†  Antoniego (15 r), Jadwigę, Dariusza, Czesława, zm. z rodz. Kąkolów i Kozłów
11:30 Czuwanie modl. i powitanie obrazu  MB Kodeńskiej i Relikwii Męczenników
12:00                   MSZA  ŚW.  POD  PRZEWODNICTWEM  KS.  BISKUPA
(18:00)* †  Wiesława Dmowskiego
of. Teresa Księżopolska

 

Niedziela  –  14  kwietnia
3 niedziela wielkanocna  rok (b)

Z A K O Ń C Z E N I E     M I S J I      E W A N G E L I Z A C Y J N Y C H
temat:     WEZWANIE  DO  ŚWIĘTOŚCI  I  ŚWIADECTWA
7:00 †  Sławomira Dmowskiego
9:30 †  Hannę Kosiorek
†  Teresę – Lucynę Przesmycką (greg.)
11:00            NIE MA MSZY W KAPLICY  NA  BUDZISZYNIE  –  Misje  w  kościele
11:30 †  Włodzimierza Gadomskiego, Mariana, zm. z rodz. Byszewskich i Wilińskich
†  Ignacego Żelazowskiego (2 r) i Jadwigę
16:00 †  Mariana Górskiego (33 r), zm. rodziców z obu stron: Mariannę i Jana,Mariannę i Juliana, zm. z rodz. Górskich i Zaliwskich

 

W kategorii: Aktualności