Profil Facebook

Intencje mszalne

Poniedziałek 13 listopada 2017 r.
7.oo + Szymona Zemły
7.oo + Tadeusz Fałdowskiego i Tadeusza Flisa
7.oo + Jadwigę Kozioł
7.oo Ks. Leszek/ + Stanisławę Talacha – greg.
17.oo + za zmarłych polecanych w wypominkach – greg.

Wtorek 14 listopada 2017 r.
7.oo + Czesława, Helenę, Zygmunta, rodziców obojga stron, Ks. Urbana, Pawła Dmowskiego, Helenę Gałecką, Elżbietę Sęk, z r. Fiuków i Sulichów
7.oo + Halinę Mudant (7dz)
7.oo Ks. Leszek/ + Stanisławę Talacha – greg.
17.oo + za zmarłych polecanych w wypominkach – greg.

Środa 15 listopada 2017 r.
7.oo + Henryka i Zofię Paczuskich
7.oo + Pawła Dmowskiego (9r)
7.oo Ks. Leszek/ + Stanisławę Talacha – greg.
17.oo + za zmarłych polecanych w wypominkach – greg.

Czwartek 16 listopada 2017 r.
7.oo + Genowefę i Kazimierza Mazurek, z r. Mazurków i Sulichów
7.oo + Stanisława Dębskiego (2r)
7.oo Ks. Leszek/ + Stanisławę Talacha – greg.
17.oo + za zmarłych polecanych w wypominkach – greg.

Piątek 17 listopada 2017 r.
7.oo + Wacławę Jońską, Zofię, Jana, Krystynę, Kazimierza, z r. Tomaszewskich
7.oo + Zdzisława (r), Stanisławę, Aleksandra, Franciszkę, Czesława, dziadków obojga stron, z r. Kapińskich, Ostasów i Fałdowskich
7.oo Ks. Leszek/ + Stanisławę Talacha – greg.
17.oo + za zmarłych polecanych w wypominkach – greg.

Sobota 18 listopada 2017 r.
7.oo + Leokadię (r) i Piotra Ksionków, Jadwigę, Mariana i Józefa Ostasów
7.oo + Jana i Stefanię Kowalczyków oraz dziadków obojga stron
7.oo Ks. Leszek/ + Stanisławę Talacha – greg.
17.oo + za zmarłych polecanych w wypominkach – greg.

33 niedziela zwykła 19 listopada 2017 r.
7.oo + Ludwika (r) i Wacławę Dmowskich
7.oo + Józefa Polkowskiego (10r)
9.3o + Stanisławę Talacha – greg.
9.3o Dz-bł. w 25 r. ślubu Agnieszki i Jerzego Powichrowskich
11.oo Budziszyn/ + Marka (5r), Wacława, Mariannę, Antoniego, z r. Pawlaków
11.3o W intencji Parafian /+ za zm. polecanych w wypominkach – greg.
16.oo + Franciszka Soka (3r)

W kategorii: Intencje mszalne