Profil Facebook

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 12.06.2022.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  12.06.2022.

1.  Dzisiaj razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszamy na festyn z okazji Dnia Dziecka. Początek o godz. 14.00 na terenach zielonych za plebanią.
2. We wtorek spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 19.30
3. W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa czyli Boże Ciało. Szczególnie zapraszamy na Mszę o godz 11.30, po której odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Palcu Chreptowicza. Prosimy o przygotowanie czerech ołtarzy. Na Uroczystość szczególnie zapraszamy dzieci z kl. III i IV w strojach komunijnych oraz prosimy o wzięcie chorągwi i feretronów.
W tym dniu nie będzie Mszy św. w kaplicach oraz o godz. 16.00.
4. Od czwartku rozpocznie się Oktawa Bożego Ciała. Procesja z Najświętszym Sakramentem będzie po Mszy o godz. 18.00,  w niedzielę po Mszy o 11.30. Zapraszamy do czynnego udziału – szczególnie dzieci.
5.W przyszłą niedzielę w kaplicy w Świniarach o godz. 12.30 – ODPUST
6. W przyszłą niedzielę w par. Kotuń jubileusz 100 rocznicy powstania parafii. Program znajdziemy na stronie parafii.O godz. 18.30 koncert Haliny Frąckowiak
7.W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszek na KUL.
8.W Echu Katolickim polecamy artykuły:  o święceniach kapłańskich czterech nowych prezbiterów w naszej diecezji oraz o męczeństwie SS. Elżbietanek z rąk bolszewików w kontekście ludobójstwa na Ukrainie.
9.Zapowiedzi:  
Paweł Borkowski kaw. z Grubali par. Pruszyn  i  Dorota Ogrodniczuk panna z Mokobód par. tut.    zap. II
Maciej Olszewski kaw. z Dzierzby Włościańskiej par. Jabłonna Lacka i Beata Rytel panna z Zaliwia Piegawki par. tut.   zap. II
Paweł Gałecki kaw. ze Skupi par. tut.  i  Adriana Sikorska panna z Błonia Małego par.Kożuchówek  zap. I
Daniel Skup i Iga Skup z d. Słowik z Zaliwia Piegawki oboje par. tut.  zap. I
Tomasz Matosek par. Józefów i Wioletta Królikowska par. tut.  zap. I
10. za śp. Anastazję Skup z Mokobód. Wieczny odpoczynek…

W kategorii: Aktualności