Profil Facebook

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 16.07.2023.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  16.07.2023.

1. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców. Ofiary składane przy okazji poświęcenia pojazdów będą przeznaczone na pomoc misjonarzom na zakup środków transportu w ramach akcji MIVA POLSKA.

2. W Echu Katolickim polecamy artykuły : Poznać i pokochać Kościół – rozmowa z ks. Mariuszem Świdrem rektorem WSD  oraz Pielgrzymowanie to czas łaski – zachęta do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Janą Górę.

3. Zapowiedzi:  Daniel Bartczak kaw. z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach i Justyna Rytel panna z Mokobód par. tut.  –  zap. I

Marcin Bielecki kaw. w Mokobód i Anna Horabik panna z Mokobód oboje par. tut. – zap. I

W kategorii: Aktualności