Profil Facebook

Poświęcenie pokarmów

Poświęcenie pokarmów w kościele Parafialnym o 8.oo, 9.oo i 12.oo.

Wioski 1 ksiądz:

9.oo Zaliwie Piegawki
9.3o Brzozówka
9.45 Zaliwie Szpinki
10.oo Ostaszewizna
10.15 Bale
10.3o Wesoła
10.45 Osiny Górne
11.oo Osiny Dolne (kaplica)
11.15 Jeruzale

 

Wioski 2 ksiądz:

9.15 Kapuściaki
9.3o Męczyn
9.45 Skupie
10.oo Jałmużny (kaplica)
10.15 Kol. Smolaki
10.3o Pieńki
10.45 Zemły
11.oo Świniary (kaplica)
11.15 Budziszyn (kaplica)

W kategorii: Aktualności