Profil Facebook

Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Budziszynie


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Parafia Mokobody realizuje operację pn. „Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Budziszynie” mającej na celu: wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie historycznego dziedzictwa lokalnego poprzez rewitalizację ogrodu przykościelnego w Budziszynie..

Operacja dofinansowana w wysokości 74 % w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W kategorii: Aktualności