Profil Facebook

Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Mokobodach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Parafia Mokobody realizuje operację pn. „Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Mokobodach” mającej na celu: wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie historycznego dziedzictwa lokalnego poprzez rewitalizację ogrodu przykościelnego w Mokobodach.

Operacja dofinansowana w wysokości 74 % w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

W kategorii: Aktualności