Profil Facebook

Termomodernizacja budynku dzwonnicy: Dom Spotkań „Dzwonnica”

W tzw. Domu Spotkań „Dzwonnica” wykonane zostaną prace inwestycyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów (nad piwnicą, parterem i piętrem), wymianie drzwi zewnętrznych i okien, a także na wymianie oświetlenia na energooszczędne.
Poza tym w ramach projektu zostaną wymienione rury centralnego ogrzewania i grzejniki, a na dachu dzwonnicy zamontowane zestawy fotowoltaiczne. Realizacja inwestycji poprawi efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszy ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku dzwonnicy: Dom Spotkań „Dzwonnica”
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi
Całkowita wartość projektu: 201 942,80 zł
Kwota dofinansowania: 158 910,54 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

W czwartek została podpisana umowa na wyżej wymienione działania. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisała Pani Marszałek Ewa Orzełowska oraz miejscowy proboszcz.

W kategorii: Aktualności