Profil Facebook

Umowa na Rewitalizację ogrodu przykościelnego w Mokobodach podpisana…

W dniu 18.07.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania: „Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Mokobodach” z  Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zadanie polega na wykonaniu robót przygotowawczych, chodników, małej architektury(altana, latarnia, ławki).

 

 

W kategorii: Aktualności