Profil Facebook

Zapraszamy do spaceru 3D po Kościele

Spacer 3D po kościele wykonano w ramach projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu ukraińko-polskim” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Link do spaceru

https://my.treedis.com/tour/mokobody

W kategorii: Aktualności