Profil Facebook

Zaproszenie i program Misji

Drodzy Siostry i Bracia

 

Serdecznie zapraszam Was do udziału w Misjach Ewangelizacyjnych. Mają one wielkie znaczenie dla naszego ducha, gdyż mają one nas związać z Jezusem Chrystusem na dalsze życie, mają umocnić fundament wiary.

Każdy dzień Misji to bogactwo Słowa Bożego i Bożej łaski, których nie wolno zmarnować. Nie znamy przyszłości, ale gdy chodzi o wiarę, nie będzie ona łatwa, szczególnie dla młodego pokolenia. Jeżeli zatracimy wiarę w Boga, to życie straci swój sens. A może to już ostatnie misje w naszym życiu? Dlatego trzeba zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, by w nich uczestniczyć. Przygotowaliśmy dla Was obfitą strawę duchową. Godziny Mszy św. i nabożeństw dostosowaliśmy do warunków życia i zajęć.

Niech to będzie wielkie przeżycie duchowe dla każdego i każdej z nas i święto dla całej rodziny parafialnej. Módlmy się za osoby, którym dotąd trudno było znaleźć drogę do kościoła. Niech czują się szczególnie zaproszeni! Jezus każdego kocha! A my w Jego Imieniu każdego z osobna i wszystkich razem zapraszamy na Misje.

Misjonarz Ks. Stanisław Chodźko

Proboszcz Ks. Piotr Chodźko

Wikariusz Ks. Piotr Hawryluk

Program Misji Świętych

07. 04. 2024 r. Niedziela

Temat: Chrystus Król – Panem mojego życia.

Msze św. o godz. 700, 930, 1130 i 1600

Przekazanie misjonarzowi kluczy do kościoła i stuły.

Zadania: udekorować dom, modlić się za bliźnich, którzy są daleko od Boga, modlitwa za misje.

Jutro: wyrzucić do pojemnika przed kościołem rzeczy pogańskie negujące pierwsze przykazanie Boże, przynieść do kościoła świece chrzcielne.

08. 04. 2024 r. Poniedziałek

Temat: Chrzest – odnowienie przy-rzeczeń, odwrócenie się od zła.

Msze św. 1000 i 1800

Zadanie: Wyrzucamy do pojemnika przy kościele amulety, plakaty obsceniczne, symbole, przedmioty okultystyczne, karty tarota, horoskopy, rzeczy od wróżek itp.

Odnowienie wyrzeczenia się zła i wyznania wiary. Znak krzyża wodą święconą. Zawieszenie kropielnic, przebłaganie za apostazję.

Jutro: Pojednanie w sąsiedztwie, w rodzinie, przygotowanie do spowiedzi.

09. 04. 2024 r. Wtorek

Temat: Pokuta i nawrócenie (dzień bez Mszy św.)

Nabożeństwa pokutne i spowiedź o godz. 1000 i 1800. Droga Krzyżowa w terenie o godz. 1930.

Zadania: Pojednanie z osobami, z którymi nie było zgody, szczera spowiedź, post ścisły w intencji nawrócenia grzeszników. Zachęta do abstynencji od alkoholu. Na Drogę Krzyżową przynosimy świece i lampiony. Przemyśleć postanowienie po misjach.

Jutro: Przynosimy do kościoła Pismo św., zgłosić obłożnie chorych w zakrystii.

10. 04. 2024 r. Środa

Temat: Słowo Boże, Eucharystia, Kościół.

Msze św. 1000 i 1800

Zadania: adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 1100 do 1800. Przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wręczenie egzemplarzy Pisma Świętego. W domu lektura Ewangelii przynajmniej przez 15 min.

Jutro: Zorganizować obecność małżonków z dziećmi na Mszy Świętej, zaplanować wspólny posiłek, zachęcić małżeństwa skłócone do pojednania.

11. 04. 2024 r. Czwartek

Temat: Odnowienie ślubów małżeńskich.

Msze św. 1000 i 1800

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na każdej Mszy św. Po Mszach św. błogosławieństwo dzieci i wręczenie błogosławieństwa domu tym, którzy odnowią ślubowania.

Zadanie: uroczysty posiłek w domu – dziękujemy sobie nawzajem za wszelkie dobro, modlitwa o powołania.

Jutro: Zaplanować udzielenie sakramentu namaszczenia chorym, przygotować świece i lampiony.

12. 04. 2024 r. Piątek

Temat: Krzyż i cierpienie: Troska o chorych. Modlitwa za zmarłych.

Msze św. 1000 i 1800, Procesja różańcowa na cmentarz o godz. 1930.

Na procesję przynosimy świece i lampiony. Msze Święte z udzieleniem Sakramentu Chorych o godz. 1000 i 1800. Odwiedziny chorych w domach od godz. 1100.

Zadanie: Przywieźć chorych do kościoła. Dziś z kościoła pobieramy naklejki do wypisania postanowień misyjnych.

Jutro: Przynosimy do poświęcenia obrazy z naklejonymi z tyłu postanowieniami.

13. 04. 2024 r. Sobota

Temat: MB Kodeńska – nasza Matka i Królowa, Bł. Męczennicy Podlascy – nasi patronowie.

Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa o godz. 12.00

Czuwanie modlitewne i powitanie obrazu M. B. i relikwii męczenników o godz.11.30 Poświęcenie obrazów z naklejonymi z tyłu postanowieniami. Zawierzenie rodzin Maryi.

14. 04. 2024 r. Niedziela

Temat: Wezwanie do świętości i świadectwa.

Msze św. o godz. 700, 930, 1130 i 1600

Uroczyste „Te Deum”, odpust zupełny, błogosławieństwo misyjne, poświęcenie krzyżyków misyjnych, Komunia św. generalna rodzinami. Po Mszy św. o 1130 poświęcenie Krzyża Misyjnego i zakończenie Misji św.

W kategorii: Aktualności